Specjalistyczne badania w stanach chorobowych układu krążenia – holter ciśnieniowy

W przypadku, gdy obserwujemy niepokojące zmiany w obrębie naszego organizmu, które mogą świadczyć o ewentualnych zaburzeniach układu krwionośnego, zawsze należy udać się do lekarza prowadzącego w celu postawienia dokładniej diagnozy. Wczesne wykrycie zmian podczas badań profilaktycznych pozwala na skuteczne zapobieganie rozwojowi chorób oraz związanych z nimi powikłań. Specjalista kardiolog ma do dyspozycji wiele narzędzi diagnostycznych, które są niezbędne do wykrycia przyczyny odczuwalnych zaburzeń.

W pierwszej kolejności wykonuje się pomiar ciśnienia tętniczego i dokonuje się wywiadu z pacjentem na temat dotychczasowych pomiarów. Gdyby profilaktyczne badania były regularne, lekarz miałby dokładny obraz, czy faktycznie zaczęły pojawiać się jakieś odstępstwa od normy. Niemniej jednak, każe pomiary ciśnienia wykonywane w jakimkolwiek momencie, warto zapisywać lub chociaż zapamiętać średnią wartość.

Wiele osób ma naturalny odbiegający od normy poziom ciśnienia, a taka nieświadomość może utrudniać leczenie. Jednak, gdy poziom ciśnienie znacznie niepokoi zaleca się zastosowanie holtera ciśnieniowego, czyli przenośnego aparatu, który przez 24 godziny wielokrotnie, automatycznie dokonuje pomiaru. Takie monitorowanie ciśnienia tętniczego pacjenta pomocne jest w zdiagnozowaniu przyczyn występowania nieprawidłowości.

Następnie ponownie udajemy się do lekarza, który ma możliwości odtworzenia wyników pomiary na komputerze.

optykopalinski.pl https://www.i-kar.pl/oferta/poradnie/chorob-naczyn/