Po co nam suplementy diety?

www.jurczak.net.pl

Nieprzypadkowo suplementy diety nie są w Polsce uznawane za leki. Nawet jeśli zakwalifikowalibyśmy je do tej kategorii, to jednak musielibyśmy umieścić je w oddzielnej kategorii.

Leki z zasady mają służyć leczeniu, a suplementy mają zupełnie inne przeznaczenie. Lek to środek chemiczny, który podaje się chorym, żeby doprowadzić ich organizm do normalności lub też tylko złagodzić objawy chorobowe.

Suplementy diety przeznaczone są głównie dla ludzi zdrowych, którzy mają tylko pewne niedobory witaminowe lub inne. Celem jest więc tutaj niedoprowadzenie do wystąpienia choroby, a nie jej zwalczenie.

Trzeba mieć świadomość, że suplementy diety nie są też do końca pożywieniem. Nie można więc spożywać ich tyle, ile się chce.

Dawkowanie powinno być racjonalne i precyzyjne. Suplementy zawierają czasami takie substancje chemiczne, których nie można stosować przy określonych stanach chorobowych lub też równolegle z innymi lekami.

Nie są to środki dla wszystkich i na każdy okres czasu.

https://medactive.com.pl/terapia/ www.architekci-mpp.pl